Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD –  srpen 2020 – obsazeno! 

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Budeme se zabývat pedagogickou diagnostikou, kreativním tvořením, psychohygienou a relaxací.

Těšíme se na vás v hotelu Prosper na Čeladné, ve dnech 28.8. – 30.8. 2020.