ŠABLONY – ONLINE

Vzhledem k nouzovému stavu a jeho možném prodloužení budeme postupně některé semináře DVPP přesouvat na pozdější termíny (konec května, červen) a některé pro vás připravíme v distanční formě,  jak to nově umožňuje MŠMT. Našim cílem je, aby všichni již přihlášení i noví zájemci mohli semináře absolvovat včas a ve svých projektech – ŠABLONY II  vykázat.

Naše další nabídka akreditovaných seminářů ONLINE:
AKTIVIZUJÍCÍ VÝUKA ANEB DIDAKTICKÁ STRATEGIE LÍNÉHO UČITELE, 8 VH (ID 18448 v katalogu) –  Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Termín: 19. a 20. 5. 2020 – obsazeno 

Připravujeme pro MŠ: 

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH V MŠ,  8 VH   – Mgr. Zdenka Štefanidesová

Termín: 19. a 20. 5.  2020 – obsazeno

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH V MŠ,  8 VH   – Mgr. Zdenka Štefanidesová

Termín: 28. a 29. 5.  2020

Pozvánka zde.

Možnost přihlášení zde.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP