Studium pro ředitele škol a školských zařízení

– kvalifikační studium podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

Nabízíme možnost absolvovat kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení v intenzivní formě. Začínáme týdnem o prázdninách – výuka každý den od 12.7. do 16. 7. 2021,  následně pak pátky odpoledne a soboty v září. Již 24. 9. máte splněno, bez absence v pracovním procesu! 

Akreditováno MŠMT.

Více informací o obsahu, lektorech a ceně naleznete zde.

Možnost přihlášení zde.

Garant studia: Mgr. Monika Slobodníková, slobodnikova@hello.cz

Webináře – nabídku průběžně aktualizujeme 

Nabídku “nejazykového” DVPP pro vás intenzivně připravujeme. Nabídneme semináře v prezenční formě  i  online webináře.

Z široké nabídky webinářů vybíráme:

Tvořivost přináší i do matematiky radost, 8 VH – WEBINÁŘ – zrušeno 

Termín: 14. 4. 2021 

Přihlášení zde.

Co (ne)funguje na žáky – jak zvládat obtížné situace ve výuce, 8 VH – WEBINÁŘ – zrušeno 

Termín: 15. 4. 2021 

Společně a bezpečně s dětmi v kyberprostoru, 8 VH – WEBINÁŘ 

jak motivovat děti být více offline a v rovnováze

Termín: 19. 4. 2021 

Přihlášení zde. 

Projektová výuka v praxi – pro SŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 20. 4. 2021 (1. část) + 27. 4. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

Jak pracovat s ohroženým dítětem ve školním prostředí, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 21. 4. 2021

Přihlášení zde.

Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 21. 4. 2021

Přihlášení zde.

Lepší všímavostí k osobnostnímu rozvoji – Mindfulness, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 22. 4. 2021 

Přihlášení zde.

Nové náměty a možnosti, jak podporovat polytechnické vzdělávání v MŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 23. 4. 2021 

Přihlášení zde.

Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: pozor změna termínu 28.4. 2021 (1. část) + 29.4.2021 (2. část)

Přihlášení zde.

Čeština digitálně, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 28.4. 2021 (1. část) + 5. 5. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

Role třídního učitele v současné třídě, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 3.5.  (1. část) a 4. 5.  2021(2. část)

Přihlášení zde.

Základy pedagogické diagnostiky v ZŠ, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 5. 5. 2021

Přihlášení zde.

Online nástroje a aplikace v matematice, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 7. 5. 2021 

Přihlášení zde.

Cesty ke vzdělávání dětí s ADHD, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 10. 5. (1. část) a 11. 5. 2021(2. část)

Přihlášení zde.

Rozvoj grafomotoriky u dětí, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 9. 6. (1. část) a 10. 6. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

 Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP, slobodnikova@hello.cz