Webináře – nabídku průběžně aktualizujeme 

Nabídku “nejazykového” DVPP pro vás intenzivně připravujeme. Nabídneme semináře v prezenční formě  i  online webináře.

Z široké nabídky webinářů vybíráme:

Digitální média ve výuce humanitních předmětů, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 3. 3. 2021 

Přihlášení zde.

Specifické vývojové poruchy učení – projevy, opatření 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 4.3. 2021

Přihlášení zde.

Geometrie s lidskou tváří – Geogebra v praxi, 8 VH –  WEBINÁŘ 

Termín: 5. 3. a 12. 3. 2021

Přihlášení zde.

Nové náměty a možnosti, jak podporovat polytechnickou výchovu v MŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 8. 3. a 11. 3. 2021

Přihlášení zde.

Google classroom v praxi  – pro středně pokročilé, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: změna termínu na 10. 3.  2021

Přihlášení zde.

Digitální technologie v češtině, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 17.3. a 24. 3. 2021

Přihlášení zde.

Učitel a asistent pedagoga jako partneři ve výuce, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 19.3. 2021

Přihlášení zde.

Techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi – Velikonoční tvoření , 5 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 22.3. 2021

Přihlášení zde.

Jak pracovat s ohroženým dítětem ve školním prostředí, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 21. 4. 2021

Přihlášení zde.

Lepší všímavostí k osobnostnímu rozvoji, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 22. 4. 2021 

Přihlášení zde.

Role třídního učitele v současné třídě, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 3.5. a 4. 5.  2021

Přihlášení zde.

Základy pedagogické diagnostiky v ZŠ, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 5. 5. 2021

Přihlášení zde.

Online nástroje a aplikace v matematice, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 7. 5. 2021 

Přihlášení zde.

Cesty ke vzdělávání dětí s ADHD, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 10. 5. a 11. 5. 2021

Přihlášení zde.

Rozvoj grafomotoriky u dětí, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 9. 6. a 10. 6. 2021 

Přihlášení zde.

 Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP, slobodnikova@hello.cz