• Konference

  Zajímaví přednášející a inspirativní workshopy.

 • Jazykové semináře a kurzy

  Celoroční, intenzivní i jednodenní. Zacílené na jazyk nebo metodiku.

 • Rekvalifikace - chůvy

  Změna? Profesní kvalifikace pro ty, kdo chtějí pracovat v MŠ.

 • Sborovna

  Vybrané téma, odborník, čas a místo jen pro vaši školu.

 • Katalog DVPP kurzů

  Atraktivní vzdělávací programy pro učitele všech typů škol.

Bezpečnostní opatření – aktuální informace

Vzhledem k nařízení vlády dosud nemůžeme realizovat programy v prezenční formě. Nabízíme programy distančně – webináře.

Situaci pro vás sledujeme a po uvolnění opatření podáme aktuální informace.

 

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka DVPP 

Semináře ONLINE

Vzhledem k nouzovému stavu a rozhodnutí MŠMT je možné opět akreditované semináře pořádat v prezenční i  distanční formě. 

Aktualizovaná nabídka webinářů:

1. Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty, 8 VH – OBSAZENO

Termín:  27. 11. 2020 

Lektorka Mgr. Gabriela Juránková

Určeno pro pedagogy ZŠ.

Je možno hradit z ŠABLON –  čtenářská gramotnost.

2. Geometrie s lidskou tváří (Geogebra), 8 VH

Termín: 30. 11. 2020 + 14. 12. 2020 (2 x 4 VH)

Lektorka Mgr. Iva Skybová.

Určeno pro pedagogy 2. st. ZŠ, SŠ.

Je možno hradit z ŠABLON –  matematická gramotnost. 

Možnost přihlášení zde.

3. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy, 8 VH

Termín: 2. 12. 2020 

Lektorka Mgr. Zdenka Štefanidesová

Určeno pro pedagogy MŠ.

Je možno hradit z ŠABLON –  polytechnické vzdělávání. 

Možnost přihlášení zde.

Přihlášeným účastníkům budou zaslány před akcí přihlašovací údaje.

 Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP, slobodnikova@hello.cz

Intenzivní pobytový jazykový kurz AJ a NJ – připravujeme jarní termín

Na jaro 2021 pro vás připravujeme intenzivní jazykový kurz AJ a NJ (16VH), ve kterém zdokonalíte svou výslovnost, rozšíříte si slovní zásobu, získáte znalosti některých gramatických jevů. Vše si vyzkoušíte reálně i s rodilým mluvčím. Zároveň si užijete wellness, příjemné prostředí a setkání se zajímavými lidmi.

O termínu vás budeme informovat.

Mgr. Michaela Zemanová, koordinátorka jazykového DVPP

Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD – připravujeme jarní termín

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Společně s lektorkami Mgr. Vladislavou Strnadovou a Mgr. Zdenkou Štefanidesovou se zaměříme na práci s pozorností a empatií u dětí, na výtvarné, hudební a pohybové činnosti.

Užijeme si také relaxaci a wellness.

Termín a lokalitu pro vás připravujeme.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP

LETNÍ ŠKOLY 2021

Letní školy v letošním roce 2020 jsou úspěšně za námi.  Jak jsme se měli? Co všechno jsme zažili? Podívat se můžete zde.

V příštím roce se na vás všechny opět srdečně těšíme a program pro vás připravujeme. Přihlášení je však možné již nyní:

Letní školu pro učitele 1. stupně ZŠ,  přihlášení zde.

Letní školu češtiny pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele AJ, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele NJ, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele RJ, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele výtvarné, pracovní a polytechnické výchovy, přihlášení zde.