JARNÍ INTENZIVNÍ POBYTOVÝ KURZ   24 VH – AJ / NJ

Vzhledem k epidemiologické situaci není možné v dubnu 2021 pobyt realizovat.

Nový termín upřesníme. 

Místo konání: Hotel Buly Aréna Kravaře  

Kurz je akreditován jako Anglická konverzace 24 VH

a Německá konverzace – 24 VH

Těšíte se už na osobní setkání se zajímavými lidmi, které spojuje chuť rozšiřovat si obzory v cizím jazyce? Pobytový konverzační kurz je skvělá příležitost, jak se rozmluvit, obohatit slovní zásobu, pobavit se a zasmát s rodilými mluvčími nebo s českými lektory.

K dispozici bude bazén i Wellness – např. různé druhy saun, zdravá solná inhalace či sluneční louka.

Více podrobnějších informací naleznete Zde.

Těšíme se na vás.

Mgr. Michaela Zemanová, koordinátorka jazykových kurzů DVPP

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

– kvalifikační studium podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

Nabízíme možnost absolvovat kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení v intenzivní formě. Začínáme týdnem o prázdninách – výuka každý den od 12.7. do 16. 7. 2021,  následně pak pátky odpoledne a soboty v září. Již 24. 9. máte splněno, bez absence v pracovním procesu! 

Akreditováno MŠMT.

Více informací o obsahu, lektorech a ceně naleznete zde.

Možnost přihlášení zde.

Garant studia: Mgr. Monika Slobodníková, slobodnikova@hello.cz

Webináře – nabídku průběžně aktualizujeme 

Nabídku “nejazykového” DVPP pro vás intenzivně připravujeme. Nabídneme semináře v prezenční formě  i  online webináře.

Z široké nabídky webinářů vybíráme:

Tvořivost přináší i do matematiky radost, 8 VH – WEBINÁŘ – zrušeno 

Termín: 14. 4. 2021 

Přihlášení zde.

Co (ne)funguje na žáky – jak zvládat obtížné situace ve výuce, 8 VH – WEBINÁŘ – zrušeno 

Termín: 15. 4. 2021 

Společně a bezpečně s dětmi v kyberprostoru, 8 VH – WEBINÁŘ 

jak motivovat děti být více offline a v rovnováze

Termín: 19. 4. 2021 

Přihlášení zde. 

Projektová výuka v praxi – pro SŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 20. 4. 2021 (1. část) + 27. 4. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

Jak pracovat s ohroženým dítětem ve školním prostředí, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 21. 4. 2021

Přihlášení zde.

Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 21. 4. 2021

Přihlášení zde.

Lepší všímavostí k osobnostnímu rozvoji – Mindfulness, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 22. 4. 2021 

Přihlášení zde.

Nové náměty a možnosti, jak podporovat polytechnické vzdělávání v MŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 23. 4. 2021 

Přihlášení zde.

Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: pozor změna termínu 28.4. 2021 (1. část) + 29.4.2021 (2. část)

Přihlášení zde.

Čeština digitálně, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 28.4. 2021 (1. část) + 5. 5. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

Role třídního učitele v současné třídě, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 3.5.  (1. část) a 4. 5.  2021(2. část)

Přihlášení zde.

Základy pedagogické diagnostiky v ZŠ, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 5. 5. 2021

Přihlášení zde.

Online nástroje a aplikace v matematice, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 7. 5. 2021 

Přihlášení zde.

Cesty ke vzdělávání dětí s ADHD, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 10. 5. (1. část) a 11. 5. 2021(2. část)

Přihlášení zde.

Rozvoj grafomotoriky u dětí, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 9. 6. (1. část) a 10. 6. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

 Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP, slobodnikova@hello.cz

Online jazykové kurzy

Jazykový kurz nastavený od začátku do konce online? Záruka jistoty beze změn.

Nabízíme akreditované kurzy: AJ, NJ, ŠJ a RJ.

Kurzy skupinové – harmonogram zde.

Kurzy individuální.

Časové délky 34 VH, 68 VH, 80 VH.

Mgr. Michaela Zemanová, koordinátorka jazykových kurzů DVPP

SOBOTY PATŘÍ ANGLIČTINĚ!

Zveme vás na soboty plné angličtiny.

Máte chuť konverzovat na různá témata jako je rodina, cestování, volný čas, literatura? Chcete si oprášit své znalosti z jazykovědy z oblasti např. fonetiky, sociolingvistiky a překladu? Přijďte k nám!

Setkáte se s odborníky jako je třeba Mgr. Renata Tomášková, Dr. nebo doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. z Ostravské univerzity. Konverzace povedou i naši oblíbení a zkušení lektoři jazykové školy Hello.

Strávíte sobotu zábavně, smysluplně a jistě přínosně.

V JŠ Hello v Ostravě – Mariánských Horách.

V čase od 9:00 do 15:30. 8 VH

Přehled všech seminářů najdete zde.

Bezpečnostní opatření – aktuální informace 18. 1. 2021

Na základě usnesení vlády není možná realizace seminářů v prezenční formě. V nabídce naleznete webináře. 

Děkujeme za vaši přízeň.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka DVPP 

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků ZŠ – obsazeno, děkujeme:-)

Potřebujete sdílet, při své náročné funkci manažera, personalisty a pedagoga v jednom, své zkušenosti ? Právě pro Vás je tedy určena

pobytová akce v Hotelu Prosper na Čeladné, ve dnech 10. -11.6. 2021  zaměřená na zvýšení profesních kompetencí ředitelů škol, rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Pozornost bude věnována komunikaci, dovednostem zvládat konfliktní situace s kolegy, rodiči, žáky..

Součástí budou také techniky práce se stresem, psychohygiena.

Vše bude doplněno o aktuální témata z legislativy platná v daném období.

Lektorský tým: Mgr. Dana Forýtková a Mgr. Monika Fojtáchová

Pozvánka ke kurzu zde.

Další informace a možnost přihlášení zde.

Kurz zdravotníka

Květen 2021

Místo konání: Jazyková škola Hello Ostrava – Mariánské Hory

Kurz zdravotníka je vhodný pro všechny osoby starší 18-ti let, pedagogické i nepedagogické pracovníky, kteří se chtějí naučit základy první pomoci, připravit se na možné situace během rekreačních či zotavovacích akcí s dětmi i dospělými. Informace získáte z několika oblastí, např. prevence a péče o zdraví, práva a povinnosti zdravotníků, hygieny aj. Vše potřebné si vyzkoušíte prakticky.

Podrobnější informace a možnost přihlášení naleznete zde.

Mgr. Michaela Zemanová, koordinátorka jazykových kurzů DVPP

SBOROVNY – akce pro celé pedagogické sbory

Potřebujete si ve vaši škole zlepšit školní klima, prodiskutovat problémové chování žáků, spolupráci asistentů pedagoga, jak zvládnout komunikaci s dětmi a rodiči při distanční výuce? Všechna tato a další témata nabízíme společně s našimi zkušenými lektory, připravené na míru vaši škole, situaci.

Akci si můžete objednat již nyní, v předstihu, s výhodou vámi požadovaného termínu a  toho nejlepšího lektora, odborníka.

Kontakt: Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka DVPP kurzů, slobodnikova@hello.cz

Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ a ZŠ

Zahájení 9. 10. 2021,  již nyní je možno se hlásit.

O 9. 10.2021 plánujeme další běh 60 VH  studia k primární logopedické prevenci  s lektorkami Mgr. Helenou Gilarovou a Mgr. Lucií Ševčíkovou.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu ŠVP věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

Výuka bude probíhat každou druhou sobotu.

Více informací, termíny a možnost přihlášení naleznete zde.

Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD

– přesunutí akce

Termín: bude upřesněno

Místo: Buly Aréna Kravaře

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Společně s lektorkami Mgr. Vladislavou Strnadovou a Mgr. Zdenkou Štefanidesovou se zaměříme na práci s pozorností a empatií u dětí, na výtvarné, hudební a pohybové činnosti.

Užijeme si také relaxaci a wellness.

Možnost přihlášení zde.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP

LETNÍ ŠKOLY 2021

Letní školy v letošním roce 2020 jsou úspěšně za námi.  Jak jsme se měli? Co všechno jsme zažili? Podívat se můžete zde.

V letošním roce se na vás všechny opět srdečně těšíme a program pro vás připravujeme.

Všechny letní školy jsou akreditovány MŠMT.  Možná úhrada z ŠABLON.

Více informací k letním školám zde.

Přihlášení je však možné již nyní:

Letní škola pro učitele výtvarné, pracovní a polytechnické výchovy, 12. – 15. 7. 2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní škola pro učitele 1. stupně ZŠ, 9. -12.8.2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní škola češtiny pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ, 9. -12.8.2021, Hotel Prosper Čeladná přihlášení zde.

Letní škola pro učitele AJ, 16. -19.8.2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní škola pro učitele NJ, 16. -19.8.2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní škola pro učitele RJ, 16. -19.8.2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní škola pro učitele fyziky na 2. stupni ZŠ a SŠ, 23. 8. – 26. 8. 2021, Ostrava, přihlášení zde.

Ostrava – město plné překvapení – Letní škola pro učitele vlastivědy, jazyka českého, dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy,

23. 8. – 25. 8. 2021, Ostrava, přihlášení zde.

Letní intenzivní jazykové kurzy 2021

Bojujete přes školní rok s nedostatkem času, který byste chtěli věnovat studiu jazyků? Chtěli byste s jazykem začít? Nechcete jet do zahraničí jen kvůli tomu, abyste se potkali s rodilými mluvčími? Chcete udělat velký pokrok za krátký čas? Naše kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny a ruštiny vám ušijeme na míru!

Od 16. – 27.8.2021 budou probíhat v Ostravě – Mariánských Horách, v JŠ Hello .

Více informací na webu.