Bezpečnostní opatření

v rámci ochrany zdraví dodržujeme soubor hygienických opatření podle pokynu MŠMT – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ JAZYKOVÝCH ŠKOL.

Dodržujeme tyto zásady:

  • Provádíme důkladné čištění všech místností, ve kterých se studenti a pedagogové nacházejí.
  • Dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí, provádíme několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, dveře výtahu, místa k sezení ve společných prostorách).
  • Na recepci, WC a ve třídách jsou dezinfekční prostředky na ruce.
  • Na recepci jsou k dispozici jednorázové roušky a rukavice.
  • Třídy jsou pravidelně větrány.
  • Výuka probíhá ve větších třídách z důvodu odstupu mezi studenty.
  • Nošení roušek ve výuce se řídí aktuálními předpisy. V případě, že nejsou povinné, je můžete použít pro vaše bezpečí.

V případě, že bezpečnostní situace neumožní průběh prezenčních seminářů, jsme na tuto situaci připraveni a můžeme nabídnout on line verzi.  

Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD 

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Společně s lektorkami Mgr. Vladislavou Strnadovou a Mgr. Zdenkou Štefanidesovou se zaměříme na práci s pozorností a empatií u dětí, na výtvarné, hudební a pohybové činnosti.

Těšíme se na vás v Beskydském hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 28.10 – 30.10. 2020.

Možnost přihlášení  zde.

Pozvánka s programem zde.

Podzimní intenzivní pobytový jazykový kurz AJ a NJ

V termínu od 28.10. do 30.10. 2020 jsme pro vás v hotelu Relax – Rožnov pod Radhoštěm připravili  intenzivní jazykový kurz AJ a NJ (16VH), ve kterém zdokonalíte svou výslovnost, rozšíříte si slovní zásobu, získáte znalosti některých gramatických jevů. Vše si vyzkoušíte reálně i s rodilým mluvčím.

Zároveň si užijete wellness, příjemné prostředí a setkání se zajímavými lidmi.

Více informací zde.

Přihlášení  AJ zde.

Přihlášení NJ zde.

Konference podzim 2020

Na podzim 2020 se můžete již tradičně těšit na naše konference, které pro vás pořádáme v  Ostravě a Brně.  Již nyní si zapište do svých kalendářů:-)

Konference pro pedagogy MŠ – pondělí 2. 11. 2020, JŠ Brno, možnost přihlášení zde.

Konference pro pedagogy MŠ – pondělí 9. 11. 2020, Ostrava, JŠ Hello, Ostrava – Mar. Hory, možnost přihlášení zde. 

Konference pro učitele 1. stupně ZŠ – sobota 21. 11. 2020, ZŠ a Gymnázium Hello, Ostrava – Poruba, možnost přihlášení zde. 

Konference pro učitele cizích jazyků – pátek 27. 11. 2020, JŠ Hello, Ostrava – Mar. Hory, možnost přihlášení zde.

Připravujeme pro vás inovativní workshopy, inspirující lektory, prodejní výstavky didaktických pomůcek a knih.

LETNÍ ŠKOLY 2021

Letní školy v letošním roce 2020 jsou úspěšně za námi.  Jak jsme se měli? Co všechno jsme zažili? Podívat se můžete zde.

V příštím roce se na vás všechny opět srdečně těšíme a program pro vás připravujeme. Přihlášení je však možné již nyní:

Letní školu pro učitele 1. stupně ZŠ,  přihlášení zde.

Letní školu češtiny pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele AJ, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele NJ, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele RJ, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele výtvarné, pracovní a polytechnické výchovy, přihlášení zde.

Doplňující didaktické studium anglického jazyka 

Od září 2020 pro vás připravujeme Doplňující didaktické studium anglického jazyka – 67 VH.

Kurz je určen  pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1  SERR a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.

Studium bude probíhat vždy v pátek odpoledne a v sobotu.

Těšit se můžete na zkušené a kreativní lektory: Mgr. Petru Lexovou, Mgr. Petru Trunkátovou a Mgr. Jaroslava Konvičku.

Více informací k termínům, obsahu a možnost přihlášení naleznete zde.