Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků ZŠ

Potřebujete sdílet, při své náročné funkci manažera, personalisty a pedagoga v jednom, své zkušenosti ? Právě pro Vás je tedy určena

pobytová akce v Hotelu Prosper na Čeladné, ve dnech 10. -11.6. 2021  zaměřená na zvýšení profesních kompetencí ředitelů škol, rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Pozornost bude věnována komunikaci, dovednostem zvládat konfliktní situace s kolegy, rodiči, žáky..

Součástí budou také techniky práce se stresem, psychohygiena.

Vše bude doplněno o aktuální témata z legislativy platná v daném období.

Lektorský tým: Mgr. Dana Forýtková a Mgr. Monika Fojtáchová

Pozvánka ke kurzu zde.

Další informace a možnost přihlášení zde.

Bezpečnostní opatření – aktuální informace 4. 1. 2021

Na základě usnesení vlády není možná realizace seminářů v prezenční formě. V nabídce naleznete webináře. 

Děkujeme za vaši přízeň.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka DVPP 

Kurz zdravotníka

Květen 2021

Místo konání: Jazyková škola Hello Ostrava – Mariánské Hory

Kurz zdravotníka je vhodný pro všechny osoby starší 18-ti let, pedagogické i nepedagogické pracovníky, kteří se chtějí naučit základy první pomoci, připravit se na možné situace během rekreačních či zotavovacích akcí s dětmi i dospělými. Informace získáte z několika oblastí, např. prevence a péče o zdraví, práva a povinnosti zdravotníků, hygieny aj. Vše potřebné si vyzkoušíte prakticky.

Podrobnější informace a možnost přihlášení naleznete zde.

Mgr. Michaela Zemanová, koordinátorka jazykových kurzů DVPP

SBOROVNY – akce pro celé pedagogické sbory

Potřebujete si ve vaši škole zlepšit školní klima, prodiskutovat problémové chování žáků, spolupráci asistentů pedagoga, jak zvládnout komunikaci s dětmi a rodiči při distanční výuce? Všechna tato a další témata nabízíme společně s našimi zkušenými lektory, připravené na míru vaši škole, situaci.

Akci si můžete objednat již nyní, v předstihu, s výhodou vámi požadovaného termínu a  toho nejlepšího lektora, odborníka.

Kontakt: Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka DVPP kurzů, slobodnikova@hello.cz

JARNÍ INTENZIVNÍ POBYTOVÝ KURZ   24 VH

AJ / NJ

Podzimní termín pobytového kurzu nahrazujeme jarním termínem:

12. – 14.3.2021

Místo konání: Hotel Buly Aréna Kravaře  

Kurz je akreditován jako Anglická konverzace 24 VH

a Německá konverzace – 24 VH

Těšíte se už na osobní setkání se zajímavými lidmi, které spojuje chuť rozšiřovat si obzory v cizím jazyce? Pobytový konverzační kurz je skvělá příležitost, jak se rozmluvit, obohatit slovní zásobu, pobavit se a zasmát s rodilými mluvčími nebo s českými lektory.

K dispozici bude bazén i Wellness – např. různé druhy saun, zdravá solná inhalace či sluneční louka.

Více podrobnějších informací naleznete Zde.

Těšíme se na vás.

Mgr. Michaela Zemanová, koordinátorka jazykových kurzů DVPP

Semináře a webináře 2. pololetí školního roku 2020/2021

Nabídku “nejazykového” DVPP pro vás intenzivně připravujeme. Nabídneme semináře v prezenční formě  i  online webináře.

Z široké nabídky webinářů vybíráme:

 

Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 25. 1. 2021

Přihlášení zde.

Google classroom v praxi  – pro středně pokročilé,  4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 27. 1. 2021

Přihlášení zde.

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost pro ZŠ a SŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: změna zahájení – 27.1. 2021 + bude upřesněno

Přihlášení zde.

Formativní hodnocení, 8 VH  – WEBINÁŘ 

Termín: 2.2. a 3.2. 2021

Přihlášení zde.

Geometrie s lidskou tváří – Geogebra v praxi, 8 VH –  WEBINÁŘ 

Termín: 22. 2. a 1. 3. 2021

Přihlášení zde.

Digitální technologie v češtině, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 17.3. a 24. 3. 2021

Přihlášení zde.

Role třídního učitele v současné třídě, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 3.5. a 4. 5.  2021

Přihlášení zde.

Online nástroje a aplikace v matematice, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 7. 5. 2021 

Přihlášení zde.

 Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP, slobodnikova@hello.cz

Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD 

Termín: 12. – 14. 3. 2021

Místo: Buly Aréna Kravaře

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Společně s lektorkami Mgr. Vladislavou Strnadovou a Mgr. Zdenkou Štefanidesovou se zaměříme na práci s pozorností a empatií u dětí, na výtvarné, hudební a pohybové činnosti.

Užijeme si také relaxaci a wellness.

Možnost přihlášení zde.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP

Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ a ZŠ

V září 2021 opět zahajujeme, již nyní je možno se hlásit.

O září 2021 plánujeme další běh 60 VH  studia k primární logopedické prevenci  s lektorkami Mgr. Helenou Gilarovou a Mgr. Lucií Ševčíkovou.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu ŠVP věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

LETNÍ ŠKOLY 2021

Letní školy v letošním roce 2020 jsou úspěšně za námi.  Jak jsme se měli? Co všechno jsme zažili? Podívat se můžete zde.

V příštím roce se na vás všechny opět srdečně těšíme a program pro vás připravujeme. Přihlášení je však možné již nyní:

Letní školu pro učitele výtvarné, pracovní a polytechnické výchovy, 12. – 15. 7. 2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele 1. stupně ZŠ, 9. -12.8.2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní školu češtiny pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ, 9. -12.8.2021, Hotel Prosper Čeladná přihlášení zde.

Letní školu pro učitele AJ, 16. -19.8.2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele NJ, 16. -19.8.2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

Letní školu pro učitele RJ, 16. -19.8.2021, Hotel Prosper Čeladná, přihlášení zde.

 

Letní intenzivní jazykové kurzy 2021

Bojujete přes školní rok s nedostatkem času, který byste chtěli věnovat studiu jazyků? Chtěli byste s jazykem začít? Nechcete jet do zahraničí jen kvůli tomu, abyste se potkali s rodilými mluvčími? Chcete udělat velký pokrok za krátký čas? Naše kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny a ruštiny vám ušijeme na míru!

Od 16. – 27.8.2021 budou probíhat v Ostravě a Brně.

Více informací na webu.