Stalo se …

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KONFERENCE PRO UČITELE NA 1. STUPNI ZŠ (24.11.2023)

Poslední pátek v listopadu u nás proběhla další konference určená pro pedagogy z 1. stupně ZŠ a vychovatelé ŠD. Pro tento rok jsme pro účastníky připravili zajímavé a inspirativní bloky seminářů a workshopů na téma Informační technologie ve vzdělávání a kreativní výchovy ve škole.  Blíže byly představeny témata Jak na rozvoj algoritmického myšlení a dalších oblastí „nové informatiky“, Nová informaci na 1. stupni ZŠ, AI ve vzdělávání, ale také jednoduché výtvarné hry, netradiční hudební činnosti a ekohry. Celý den naši již tradiční každoroční akce proběhl v příjemné a přátelské atmosféře. Užili jsme si společné chvíle nejenom v rámci setkání na seminářích, ale i v nedaleké restauraci, kam jsme zašli na výborný oběd. Poděkování patří i našim vystavovatelům, kteří účastníkům zpříjemňovali chvíle o přestávkách. Na závěr si několik účastnic odneslo i hezké ceny z naši tomboly.

          

KURZ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ (6.10.-11.11.2023)

Během října a listopadu probíhal další běh kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Tento kurz není určen jen pedagogům, ale všem, kdo jezdí jako doprovod na školy v přírodě, tábory, lyžařské výcviky a podobné akce. Čtyřiceti-hodinový kurz, který nabídl a ukázal nejenom teoreticky, ale především prakticky a názorně, jak zachránit život a poradit si s nejrůznějšími situacemi, které ohrožují lidský život. Umět zachránit život se vždycky může hodit. 

 

                      

 LETNÍ ŠKOLA PRO UČITELE DĚJEPISU ( 7. – 9. 8. 2023 )

Ve dnech 7. až 9. srpna 2023 proběhla ve Vzdělávacím centru Hello Ostrava, historicky první, Letní škola pro učitele dějepisu. Na tuto akci se sjelo celkem 23 učitelů základních a středních škol z celé České republiky.

Letní škola byla zahájena v pondělí 7.8. 2023 na Gymnáziu Hello v Ostravě – Porubě, přednáškou, kterou vedl historik ze Slezského zemského muzea v Opavě, Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. Téma bylo zvoleno vzhledem k letošnímu půlkulatému výročí příhodně, Cesta k Mnichovu 1938. Účastníci se dozvěděli známé i méně známé skutečnosti, které vedly k tragickým mnichovským událostem. Vše bylo zasazeno i do regionálního kontextu. Přednáška byla velmi zajímavá, o čemž svědčila i velmi plodná diskuse po jejím skončení. Úvodní den letní školy pokračoval v podvečerních hodinách komentovanou prohlídkou centra Ostravy, na téma Židovská Ostrava. I přes velmi nepříznivé počasí byla prohlídka ze strany účastníků kvitována s velkým povděkem.

Druhý den se účastníci odebrali do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Zde shlédli komentovanou prohlídku nově zrekonstruovaných prostor památníku i všech jeho expozic. Odpolední program pokračoval v areálu československého pohraničního opevnění v Hlučíně-Darkovičkách. Zde proběhla opět komentovaná prohlídka, tentokrát pěchotního srubu MO – S 19 Alej. Po ní se účastníci samostatně vydali k pěchotním srubům MO-S 20 Orel a Mo -S 18 Obora. V pěchotním srubu Obora se  zastavili u pamětní desky parašutisty Jaroslava Švarce, který spolu s dalšími spolubojovníky zahynul dne 18. 6. 1942 v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, v souvislosti s razií na československé odbojáře, kteří provedli úspěšný atentát na zastupujícího protektora R. Heydricha. Parašutista Jaroslav Švarc v pěchotním srubu Obora sloužil v neklidném roce 1938.

Závěrečný den letní školy proběhl opět na půdě Gymnázia Hello a nesl se v duchu dvou přednášek. První vedla spisovatelka, Mgr. Eva Tvrdá, která všem zúčastněným přiblížila svoji tvorbu a v závěru svého vystoupení se věnovala svému románovému dílu Slezská trilogie. Vystoupení spisovatelky Tvrdé se setkalo s obrovským nadšením a na jejím konci došlo dokonce k neplánované autogramiádě.

Posledním příspěvkem pak byl seminář Mgr. Lubomíra Hlavienky, Ph. D. Tento historik ze Slezského zemského muzea v Opavě, přednášel o německé rezistenci ve východních Sudetech na konci druhé světové války.  Podstatnou část jeho výkladu, tvořily informace o tajemné a mystické organizaci Wehrwolf.

První ročník Letní školy pro učitele dějepisu byl pak zakončen společným obědem, při kterém si učitelé sdělovali své dojmy z uplynulých tří dnů. Dle prvotních ohlasů, byli všichni z této akce nadšeni a dotazovali se na další ročník, případně na podobné akce pro učitele dějepisu.

Mgr. Lukáš Hartoš, organizátor Letní školy dějepisu

       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

     

 

      

 

   

 

 

Objev Ostravu – projektový den

Díky projektovému dni Objev Ostravu tito osmáci už znají odpovědi na otázky: Jaký je příběh Sýkorova mostu? Je naše škola na Moravě nebo ve Slezsku? Proč má Ostrava ve znaku koně? Čím byla tak významná pro nacistické Německo? Co jsou Kameny zmizelých?

Rezervovat termín na projektový den Objev Ostravu

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

I v letošním roce chystáme pro učitele, kteří chtějí působit ve vedení škol a školských zařízení, velmi oblíbené Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. Začínáme opět v červenci a končíme v říjnu 2023. V následujících řádcích se vrátíme o rok zpět, do léta 2022 a přiblížíme vám pár zajímavostí, které se týkají Studia ředitelů.

Do tohoto studia, které začalo 11.7. 2022, se přihlásilo celkem 31 zájemců z řad učitelské veřejnosti. Šlo o učitele všech typů škol. Jelikož šlo o velký počet účastníků, vytvořili jsme dvě třídy a dva lektorské týmy. V červenci 2022 probíhala intenzivní týdenní výuka, na kterou navázala výuka v září. V mezidobí účastníci absolvovali stáže na školách a věnovali se psaní své závěrečné práce.

Bohužel během studia dva účastníci ze Studia ředitelů odstoupili, zbytek se dostavil k obhajobám závěrečných prací, které proběhly ve dnech 30.9. a 1.10. 2022. Zkušební komise byla složena z lektorů Studia ředitelů a hodnotila úroveň závěrečných prací a znalostí účastníků, kteří se k obhajobě dostavili. Vše proběhlo v důstojné a slavnostní atmosféře a první říjnovou sobotu roku 2022 Vzdělávací centrum Hello “vypustilo do světa” 28 nových potencionálních ředitelů škol a školských zařízení.

Konference pro učitele dějepisu

V pátek 2.12. 2022 proběhla na Gymnáziu Hello v Ostravě -Porubě konference pro učitele dějepisu. Konference s podtitulem Osudové okamžiky, byla zaměřena na badatelskou výuku dějepisu a na kontroverzní témata československých dějin. Účastníci, kteří se sjeli ze všech koutů ČR, absolvovali sérii přednášek, které si pro ně připravili renomovaní historici, např. Mgr. Václav Sixta, Ph.D. (ÚSTR), Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum v Opavě), PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.(ÚSTR), Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Na závěr vystoupili zástupkyně ostravské pobočky Post Bellum, Ida Šimonová a Sabina Máchová.

Podle ohlasů všech přítomných, byla tato akce hodnocena velice pozitivně a učitelé dějepisu by do budoucna přivítali větší množství podobných setkání.

 

Primární logopedická prevence

Na začátku října 2022 začal ve Vzdělávacím centru Hello Ostrava velmi oblíbený kurz s názvem Primární logopedická prevence.  Tento kurz  je určen pedagogům MŠ a ZŠ, kteří se v rámci své profese věnují řečové výchově dětí a žáků, podporují komunikační kompetence dětí a mohou působit i jako primární preventisté. Průvodkyněmi celého vzdělávacího programu jsou zkušené a oblíbené lektorky, Mgr. Helena Gilarová a Mgr. Lucie Ševčíková. Účastnice neprocházejí jen teoretickým vzděláváním, ale podstatnou část tvoří i praxe, která probíhá na vybraných mateřských a základních školách v Ostravě.    

      

 

Konference pro učitele na 1. stupni ZŠ

V termínu 20. 11. 2021 proběhla, v budově Gymnázia a Základní školy Hello v Ostravě – Porubě,  konference pro učitele na 1. stupni ZŠ.

Konference byla zaměřena na aktuální témata týkající se výuky na základních školách – formativní hodnocení, čtenářství, spolupráci učitelů a rodičů, práci s dětmi ve třídě….  Mohli jsme se potkat se zkušenými lektory, odborníky ve svých oborech – Mgr. Pavlínou Loňkovou,  Mgr. Jiřinou Hrbáčovou, Mgr. Monikou Struhárovou,  doc. PhDr. Lucií Lackovou, Ph.D. a dalšími. Naše pozvání přijali také vystavovatelé –  výrobce dřevěných hraček MOY TOY, nakladatelství USBORNE,  společnost  AAA Školák. I když jsme se vzhledem k opatřením sešli v menším počtu, opět jsme si užili příjemný den s novými náměty, povídáním u kávy a společným obědem.

Děkujeme všem nadšencům a těšíme se na další ročník!

    

    

  

Monika Slobodníková, garant konference

Konference pro pedagogy MŠ

V termínu 8. 11. 2021 proběhla  v  Jazykové škole Hello v Ostravě konference pro pedagogické pracovníky mateřských škol, zaměřená na aktuální témata týkající se výuky v mateřských školách.  Účastníce si mohly vybrat z  workshopů – Bee Bot včelka, Kognitivní trénink  u dětí, Zdravý životní styl v MŠ,  Jak začít s mindfulness při práci v MŠ, Probuďte v dětech čtenáře a dalších. Naše pozvání přijali lektoři Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D., Mgr. Milada Smutná, Mgr. Zdenka Štefanidesová, Mgr. Marie Zadembská, Tatiana Andrtová a také vystavovatelé – společnost ACTIVE BRAIN a výrobce dřevěných hraček MOY TOY. Celý den naši tradiční akce proběhl v příjemné pracovní a přátelské atmosféře.  Užili jsme si společnou kávu i oběd. Na závěr si několik  účastnic odneslo i hezké ceny z naši tomboly.

     

 

 

Děkujeme všem kolegyním a těšíme se na další ročník.

 Monika Slobodníková

 

 

Letní škola fyziky 2021

Na úplném konci prázdnin se v Ostravě uskutečnil 1. ročník Letní školy pro učitele fyziky.

Účastníci se sjeli z celé republiky. Atraktivní program byl rozplánován do čtyř dní.  První den proběhl workshop, pod vedením Mgr. Z. Hubáčka, plný praktických nápadů do výuky. V rámci semináře si učitelé vyrobili letadélko a i vrtulník a odpálili několik vyrobených „bomb“. Druhý den účastníci navštívili Planetárium, kde proběhla živě moderovaná ukázka aktuální hvězdné oblohy, zazněly informace o novinkách v oblasti astronomie  a následovala prohlídka vnitřních interaktivních expozic. Odpoledne následovala exkurze do vědeckovýzkumných laboratoří Katedry fyziky na VŠB-TU. Zajímavé byly ukázky měření na speciálních fyzikálních přístrojích. Celý třetí den probíhala prohlídka Dolní oblasti Vítkovic, zaujala zejména komentovaná prohlídka vysokých pecí s návštěvou a krásnou vyhlídkou na Bolt Toweru, ale také Velký a Malý svět techniky se spoustou pokusů a zajímavých fyzikálních pomůcek. K večeru se účastníci letní školy fakultativně seznámili s centrem města a s významnými stavbami v Moravské a Slezské Ostravě, vycházku večer zakončili ve Stodolní ulici. Poslední den byl věnován dvěma workshopům – zapojení virtuální reality do výuky fyziky a využití elektronických stavebnic pro názorné vysvětlení učiva.

Letní škola probíhala v příjemné atmosféře, kromě nápadů do fyziky účastníci ocenili i poznání Ostravy, do níž mnozí zavítali poprvé – a snad ne naposledy:-).

Hodnocení Mgr. J. Turoně ze ZŠ Chomutov: „Velké poděkování, jsem nabitý novou energií a nápady, které budu moct využít.“

 

 

 

 

 

 

   

První kurz zdravotníka na Hello byl úspěšný!

První květnový běh nového kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, který jsme zařadili do naší nabídky akreditovaných programů, je ukončen.

Díky bohatým zkušenostem instruktorů, zapojení namaskovaných figurantů v modelové situaci, aktuálním informacím paní doktorky z hygieny, odbornosti lékařů, ale také vzájemným sdílením vlastních zkušeností, jsme si odnesli cenné poznatky. A ve společnost jsme byli pestré – paní učitelky ze školky i školy, skautky, táborníci, pracovníci Renarkonu a další.

Klobouk dolů před všemi účastníky, kteří se poctivě připravovali a zkoušky v závěru zvládli. Po 40 hodinách kurzu je čekal test, ústní přezkoušení i praktická zkouška z KPR. Všichni tito milí lidé uspěli.

Účastnily se i čtyři zaměstnankyně Hello, takže se nemusíte bát, že by vám na pobočce v Ostravě i Opavě někdo neuměl pomoci. 🙂

Potvrdili jsme si, že tento kurz je přínosný nejen pro pobyty s dětmi (lyžařské výcviky, školy v přírodě, výlety, tábory, apod.), ale hodí se nám i do běžného života rodičů, řidičů, sousedů, kolemjdoucích… A odnesli jsme si jednu důležitou pravdu: Lhostejnost je největší nepřítel záchrany života.

V říjnu 2021 se těšíme na další skupinku!
                                                                                                                                                                                             Míša Zemanová

 

 

 

 

 

Tihle zdravotníci jsou proškoleni! 🙂

 

Jazykový pobytový kurz Čeladná, srpen 2020

Závěr letošních prázdnin patřil angličtině. V termínu od 28. – 30. srpna 2020 jsme uspořádali pobytový kurz zaměřený na konverzaci v angličtině. Na Čeladné se nám stále líbí a sjíždí se tady i zájemci o kurzy z Prahy, takže jsme opět využili pohostinnost a vstřícnost hotelu Prosper.

Kurz absolvovali úžasní učitelé, kteří se učili, komunikovali, poslouchali, hráli si a smáli se s českými lektory, jako byla tentokrát Eliška Suchánková, i s rodilými mluvčími, mezi které patřil i velmi oblíbený Simon Johnson.

Na těchto pobytových kurzech je báječné, že se o vás postarají v hotelu, kde si můžete jít zaplavat nebo využít jiné služby wellnes, pořád se snažíte komunikovat v angličtině a naučit se něco nového či jen procvičit již naučené, ale také odjíždíte s novými kontakty na příjemné kolegy, z nichž mohou být vaši noví přátelé, se kterými táhnete za jeden provaz.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání!

 

     

 

    

 

     

 

     

 

    

 

Letní školy 2020

I v letošním roce proběhly, dle našeho názoru:-), moc krásné akce určené vám pedagogům. V termínu od 10.8. do 13. 8. 2020 to byly letní školy pro učitele 1.stupně ZŠ a pro učitele češtiny na 2. stupni ZŠ a SŠ. V termínu od 17.8. do 20. 8. 2020 pak letní škola výtvarné, pracovní a polytechnické výchovy  a letní školy pro učitele angličtiny, němčiny a ruštiny.

Oba běhy se konaly v hotelu Prosper na Čeladné, kde jsme byli velice spokojeni s ubytováním, stravou i ochotou personálu.

Účastníci měli možnost navštívit řadu zajímavých a inovativních workshopů, setkat se svými oblíbenými i novými lektory a v neposlední řadě si také užít doprovodného programu – společné zpívání při kytaře, beseda se spisovatelkou Vendulou Borůvkovou či večerní výlet.

Za nás – výborná atmosféra, skvělí účastníci i lektoři. Všem děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

     

     

                   

 

 LETNÍ ŠKOLY PRO UČITELE NA 1. STUPNI ZŠ A ČEŠTINÁŘE NA  2. STUPNI ZŠ A SŠ 12.-15.8. 2019

V druhé polovině srpna již tradičně proběhly na Čeladné naše dvě letní školy. Pro jejich konání jsme vybrali Hotel Prosper v malebném prostředí Beskyd.

V průběhu čtyř dnů bylo opravdu z čeho vybírat. Učitelé z prvního stupně absolvovali semináře z oblasti matematiky, češtiny, polytechnické výchovy, prevence, komunikace s rodiči a další.

Měli možnost se setkat s lektorkami Mgr. Monikou Fojtáchovou, Mgr. Vladislavou Strnadovou, Mgr. Sylvou Dolákovou, Mgr. Zdenkou Štefanidesovou, Mgr. Veronikou Dikovskou a Mgr. Alenou Ščukovou.

Češtináři si vyzkoušeli tvorbu pracovních listů, nové metody práce s notebookem a chytrým telefonem v hodinách češtiny, práci s reklamními materiály. Seznámili se s vývojovými tendencemi češtiny a novinkami v současné světové literatuře. Provázeli je lektoři Mgr. Ludmila Kovaříková, Mgr. František Brož, Doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D., PhDr. Zdena Müllerová, Mgr. Jarmila Sulovská, Bc. Marie Gorylová.

Nechyběl ani doprovodný večerní program – zpívání při kytaře, beseda se spisovateli Mgr. Klárou Smolíkovou a Jiřím Walkerem Procházkou a návštěva ruského dřevěného kostelíku v nedalekých Kunčicích pod Ondřejníkem.

Společně s lektory a účastníky jsme vytvořili výbornou atmosféru. Moc děkujeme a těšíme se na další ročník v srpnu 2020.

 

    

    

    

    

    

    

 

PODZIMNÍ KONFERENCE

V měsíci listopadu jsme pro pedagogy MŠ, ZŠ i SŠ zrealizovali konference, během kterých byla účastníkům představena celá řada vzdělávacích akcí.

Konference pro učitele cizích jazyků

Poslední z listopadových konferencí, která se uskutečnila 24. 11. 2017, byla určena učitelům cizích jazyků. Více než 50 učitelů anglického, německého a ruského jazyka přijalo naše pozvání a zúčastnilo se metodických seminářů, které učitelům představily netradiční metody do výuky cizích jazyků. Děkujeme také všem lektorům, kterými tentokrát byli Daniela Clarke, Ryan McGuckin, Petra Moskva, Oxana Dzugkoeva, Jiří Ližička, Tereza Vogeltanzová, Anežka Rouš Dvořáková, Jana Tvrzníková a Anastasia Spinu.

Učitelé měli také možnost zhlédnout prezentaci nakladatelství Fraus, Klett, Oxford university press, Cambridge university press a Macmillan education.

I pro učitele cizích jazyků byla připravena soutěž, pro výherce byla připravena mj. řada knižních odměn.

Všem lektorům i účastníkům moc děkujeme za účast a příjemnou atmosféru a těšíme se na další konferenci.

Hodnocení Konference pro učitele cizích jazyků

Konference pro učitele 1. stupně

Dne 4. 11. 2017 se uskutečnila Konference pro učitele 1. stupně ZŠ. Na pedagogy čekala řada zajímavých seminářů (z oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, angličtiny, hudební a pohybové výchovy) a skvělí lektoři. Velmi rádi jsme mezi námi přivítali lektorky PhDr. Evu Bomerovou a PhDr. Jitku Michnovou, Mariku Zadembskou, Mgr. Kateřinu Švejdovou, Mgr. Vladislavu Strnadovou a Lenu Banszel Freyovou.

Pro účastníky byla kromě vzdělávacích akcí připravena také soutěž.

Všem lektorům i účastníkům moc děkujeme za účast a příjemnou atmosféru a těšíme se na další konferenci.

Hodnocení Konference pro 1. stupeň

 

Konference pro učitele MŠ

Pro pedagogy mateřských škol  jsme Konferenci naplánovali na 13. 11. 2017. Více než čtyřicet paní učitelek se zúčastnilo řady výborných seminářů, které si pro ně připravili naši zkušení lektoři.

Pozvání z řad našich lektorů přijali Mgr. Natália Toflová, Mgr. Vladislava Bednářová, Jarmila Karnovská, Mgr. Zdenka Štefanidesová a Vojtěch Cetl.

Paní učitelky se dozvěděli něco nového z oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, vyzkoušely si pokusy a objevy s běžně dostupnými materiály, které objevíme všude kolem nás. Získaly také řadu námětů, jak pracovat s dvouletými dětmi v mateřské škole, jak do práce s dětmi v MŠ zapojit enviromentální výchovu a jakým způsobem zařadit jógu do pohybové výchovy. Paní učitelky měly také možnost vyzkoušet si hračky pro děti rozvíjející matematickou, čtenářskou a sociální gramotnost.

Pro účastníky byla kromě vzdělávacích akcí připravena také soutěž a výstava hraček pro děti z MŠ.

Všem lektorům i účastníkům moc děkujeme za účast a příjemnou atmosféru a těšíme se na další konferenci.

Hodnocení Konference pro pedagogy MŠ


PODZIMNÍ ŠKOLA PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ 25. – 28. 10. 2017

Podzimní prázdniny školního roku 2017/2018 využily některé paní učitelky 1. stupně k dalšímu vzdělávání. V Kravařích u Opavy se totiž ve dnech 25. – 28. 10. 2017 konal 1. ročník Podzimní školy pro učitele 1. stupně.

Během čtyř dnů absolvovaly paní učitelky semináře vedené zkušenými lektorkami. Pozvání přijaly PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D., Mgr. Vladislava Bednářová, Mgr. Lenka Syrová, Mgr. Vladislava Strnadová a paní Lena Banszel Freyová. Mgr. Petr Jarušek, Ph.D. z Masarykovy univerzity představil účastnicím vzdělávací weby Umíme česky, Umíme anglicky, Umíme matiku.

K dispozici byl účastnicím podzimní školy také areál Buly Arény.

Všem lektorům a účastníkům moc děkujeme za účast a příjemnou atmosféru a těšíme se na další ročník, tentokrát v létě 2018.


LETNÍ ŠKOLY PRO ČEŠTINÁŘE A ANGLIČTINÁŘE 21. – 24. 8. 2017

Letos na konci prázdnin do Kravař u Opavy zavítali učitelé z celé České republiky na Letní školu. Více než sedmdesát češtinářů a angličtinářů přijelo ve dnech 21. – 24. 8. 2017 do hotelového a sportovního komplexu Buly Aréna, aby zde načerpalo síly před zahájením nového školního roku.

Zkušení lektoři si pro účastníky připravili zajímavé semináře, které učitelům nabídly řadu námětů do hodin českého jazyka a angličtiny. Pozvání přijali z řad češtinářů doc. Eva Jandová, PhDr. Ivana Svobodová, PhDr. Simona Pišlová, Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Gabriela Juránková a Mgr. Radek Sárközi. Mezi angličtináře zavítali Mgr. Dalimila Mališová, Mgr. Sylvie Doláková, Mgr. Hana Šreková, Mgr. Jana Čadová, Mgr. Tereza Vogeltanzová a rodilý mluvčí Ryan McGuckin.

Kromě vzdělávání využili účastníci také areál Buly Arény, zejména zdejší aquacentrum.

Večerní program obohatilo vystoupení spisovatelky a překladatelky Aleny Mornštajnové a Petra Jaruška, který učitelům představil vzdělávací weby Umíme česky a Umíme anglicky.

Všem lektorům i učitelům děkujeme za účast a příjemnou atmosféru a těšíme se na další ročník Letních škol v létě 2018.

 


KONFERENCE PRO PEDAGOGY MŠ

V pátek 26. 5. 2017 proběhla 1. konference pro pedagogy MŠ, kterou uspořádalo Vzdělávací centrum Hello v Ostravě. Téměř 30 pedagogů z celého Moravskoslezského kraje absolvovalo odborné semináře zaměřené na vzdělávání dětí předškolního věku. Tematicky bohatý program nabízel semináře od polytechnického vzdělávání, přes inkluzi, specifika vzdělávání dvouletých dětí, pohybové hry, emoční a sociální rozvoj dětí až po seminář interaktivní tabule, první pomoc malým dětem a práci s dětmi s vadou výslovnosti. Pozvání na konferenci přijali zkušení lektoři Mgr. Toflová, Mgr. Gardošová, Mgr. Körberová, Mgr. Gilarová, MUDr. Hudec a paní Karnovská. Účastnice konference ocenily praktičnost seminářů, nápaditost lektorů, jejich připravenost a odbornost.

Hodnocení Konference pro pedagogy MŠ
Podrobný harmonogram konference Hello
Anotace seminářů

Kromě konference byla pro všechny připravená také prezentace pomůcek pro mateřské školy.

Děkujeme všem za příjemnou atmosféru, za pozitivní zpětnou vazbu a těšíme se na další konferenci.

1
Konference MŠ 2017
2
Konference MŠ 2017
3
Konference MŠ
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.