Studium pro ředitele škol a školských zařízení

– kvalifikační studium podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

Nabízíme možnost absolvovat kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení v intenzivní formě. Začínáme týdnem o prázdninách – výuka každý den od 12.7. do 16. 7. 2021,  následně pak pátky odpoledne a soboty v září. Již 24. 9. máte splněno, bez absence v pracovním procesu! 

Akreditováno MŠMT.

Více informací o obsahu, lektorech a ceně naleznete zde.

Možnost přihlášení zde.

Garant studia: Mgr. Monika Slobodníková, slobodnikova@hello.cz

Webináře – nabídku průběžně aktualizujeme 

Nabídku “nejazykového” DVPP pro vás intenzivně připravujeme. Nabídneme semináře v prezenční formě  i  online webináře.

Z široké nabídky webinářů vybíráme:

Geometrie s lidskou tváří – Geogebra v praxi, 8 VH –  WEBINÁŘ  – konec přihlašování

Termín: 5. 3. (1. část) a 12. 3. 2021 (2. část)

Nové náměty a možnosti, jak podporovat polytechnickou výchovu v MŠ, 8 VH – WEBINÁŘ – obsazeno

Termín: 8. 3. (1. část) a 11. 3. 2021(2. část)

Google classroom v praxi  – pro středně pokročilé, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: změna termínu na 10. 3.  2021

Přihlášení zde.

Digitální technologie v češtině, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 17.3. (1. část)  a 24. 3. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

Učitel a asistent pedagoga jako partneři ve výuce, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 19.3. 2021

Přihlášení zde.

Techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi – Velikonoční tvoření , 5 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 22.3. 2021

Přihlášení zde.

Tvořivost přináší i do matematiky radost, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 24.3. 2021

Přihlášení zde.

Problémové chování a možnosti jeho řešení, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 25.3. 2021

Přihlášení zde.

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v ZŠ a SŠ, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 26.3. 2021

Přihlášení zde.

Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 26.3. 2021

Přihlášení zde.

Spolupráce mezi školou a rodiči, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 31. 3. 2021

Přihlášení zde.

S pohádkou vše dokážu, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 6.4.2021 (1. část) + 9. 4. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

Jak pracovat s ohroženým dítětem ve školním prostředí, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 21. 4. 2021

Přihlášení zde.

Lepší všímavostí k osobnostnímu rozvoji – Mildfulness, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 22. 4. 2021 

Přihlášení zde.

Role třídního učitele v současné třídě, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 3.5.  (1. část) a 4. 5.  2021(2. část)

Přihlášení zde.

Základy pedagogické diagnostiky v ZŠ, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 5. 5. 2021

Přihlášení zde.

Online nástroje a aplikace v matematice, 4 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 7. 5. 2021 

Přihlášení zde.

Cesty ke vzdělávání dětí s ADHD, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 10. 5. (1. část) a 11. 5. 2021(2. část)

Přihlášení zde.

Rozvoj grafomotoriky u dětí, 8 VH – WEBINÁŘ 

Termín: 9. 6. (1. část) a 10. 6. 2021 (2. část)

Přihlášení zde.

 Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP, slobodnikova@hello.cz

Bezpečnostní opatření – aktuální informace 18. 1. 2021

Na základě usnesení vlády není možná realizace seminářů v prezenční formě. V nabídce naleznete webináře. 

Děkujeme za vaši přízeň.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka DVPP 

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků ZŠ – obsazeno, děkujeme:-)

Potřebujete sdílet, při své náročné funkci manažera, personalisty a pedagoga v jednom, své zkušenosti ? Právě pro Vás je tedy určena

pobytová akce v Hotelu Prosper na Čeladné, ve dnech 10. -11.6. 2021  zaměřená na zvýšení profesních kompetencí ředitelů škol, rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Pozornost bude věnována komunikaci, dovednostem zvládat konfliktní situace s kolegy, rodiči, žáky..

Součástí budou také techniky práce se stresem, psychohygiena.

Vše bude doplněno o aktuální témata z legislativy platná v daném období.

Lektorský tým: Mgr. Dana Forýtková a Mgr. Monika Fojtáchová

Pozvánka ke kurzu zde.

Další informace a možnost přihlášení zde.

SBOROVNY – akce pro celé pedagogické sbory

Potřebujete si ve vaši škole zlepšit školní klima, prodiskutovat problémové chování žáků, spolupráci asistentů pedagoga, jak zvládnout komunikaci s dětmi a rodiči při distanční výuce? Všechna tato a další témata nabízíme společně s našimi zkušenými lektory, připravené na míru vaši škole, situaci.

Akci si můžete objednat již nyní, v předstihu, s výhodou vámi požadovaného termínu a  toho nejlepšího lektora, odborníka.

Kontakt: Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka DVPP kurzů, slobodnikova@hello.cz

Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ a ZŠ

Zahájení 9. 10. 2021,  již nyní je možno se hlásit.

O 9. 10.2021 plánujeme další běh 60 VH  studia k primární logopedické prevenci  s lektorkami Mgr. Helenou Gilarovou a Mgr. Lucií Ševčíkovou.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu ŠVP věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

Výuka bude probíhat každou druhou sobotu.

Více informací, termíny a možnost přihlášení naleznete zde.

Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD

– přesunutí akce

Termín: bude upřesněno

Místo: Buly Aréna Kravaře

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Společně s lektorkami Mgr. Vladislavou Strnadovou a Mgr. Zdenkou Štefanidesovou se zaměříme na práci s pozorností a empatií u dětí, na výtvarné, hudební a pohybové činnosti.

Užijeme si také relaxaci a wellness.

Možnost přihlášení zde.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP