ŠABLONY – ONLINE

Vzhledem k nouzovému stavu a jeho možném prodloužení budeme postupně některé semináře DVPP přesouvat na pozdější termíny (konec května, červen) a některé pro vás připravíme v distanční formě,  jak to nově umožňuje MŠMT. Našim cílem je, aby všichni již přihlášení i noví zájemci mohli semináře absolvovat včas a ve svých projektech – ŠABLONY II  vykázat.

Naše další nabídka akreditovaných seminářů ONLINE:
AKTIVIZUJÍCÍ VÝUKA ANEB DIDAKTICKÁ STRATEGIE LÍNÉHO UČITELE, 8 VH (ID 18448 v katalogu) –  Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Termín: 19. a 20. 5. 2020 – obsazeno 

Připravujeme pro MŠ: 

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH V MŠ,  8 VH   – Mgr. Zdenka Štefanidesová

Termín: 19. a 20. 5.  2020 – obsazeno

PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH V MŠ,  8 VH   – Mgr. Zdenka Štefanidesová

Termín: 28. a 29. 5.  2020

Pozvánka zde.

Možnost přihlášení zde.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP

Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD – červen 2020

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Budeme se zabývat pedagogickou diagnostikou, kreativním tvořením, psychohygienou a relaxací.

Těšíme se na vás v hotelu Odra na Ostravici v červnu.

Harmonogram akce zde.

Možnost přihlášení zde.

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků ZŠ

Pobytová akce v Hotelu Prosper na Čeladné, ve dnech 11. -12.6. 2020 je zaměřena na zvýšení profesních kompetencí ředitelů škol, rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Pozornost bude věnována komunikaci, dovednostem zvládat konfliktní situace s kolegy, rodiči, žáky..

Součástí budou také techniky práce se stresem, psychohygiena.

Lektorský tým: Mgr. Dana Forýtková a Mgr. Monika Fojtáchová

Pozvánka ke kurzu zde. 

Možnost přihlášení zde.