Bezpečnostní opatření – aktuální informace

Vzhledem k nařízení vlády dosud nemůžeme realizovat programy v prezenční formě. Nabízíme programy distančně – webináře.

Situaci pro vás sledujeme a po uvolnění opatření podáme aktuální informace.

 

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka DVPP 

Semináře ONLINE

Vzhledem k nouzovému stavu a rozhodnutí MŠMT je možné opět akreditované semináře pořádat v prezenční i  distanční formě. 

Aktualizovaná nabídka webinářů:

1. Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty, 8 VH – OBSAZENO

Termín:  27. 11. 2020 

Lektorka Mgr. Gabriela Juránková

Určeno pro pedagogy ZŠ.

Je možno hradit z ŠABLON –  čtenářská gramotnost.

2. Geometrie s lidskou tváří (Geogebra), 8 VH

Termín: 30. 11. 2020 + 14. 12. 2020 (2 x 4 VH)

Lektorka Mgr. Iva Skybová.

Určeno pro pedagogy 2. st. ZŠ, SŠ.

Je možno hradit z ŠABLON –  matematická gramotnost. 

Možnost přihlášení zde.

3. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy, 8 VH

Termín: 2. 12. 2020 

Lektorka Mgr. Zdenka Štefanidesová

Určeno pro pedagogy MŠ.

Je možno hradit z ŠABLON –  polytechnické vzdělávání. 

Možnost přihlášení zde.

Přihlášeným účastníkům budou zaslány před akcí přihlašovací údaje.

 Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP, slobodnikova@hello.cz

Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD – připravujeme jarní termín

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Společně s lektorkami Mgr. Vladislavou Strnadovou a Mgr. Zdenkou Štefanidesovou se zaměříme na práci s pozorností a empatií u dětí, na výtvarné, hudební a pohybové činnosti.

Užijeme si také relaxaci a wellness.

Termín a lokalitu pro vás připravujeme.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP