Doplňující didaktické studium anglického jazyka 

Od 22. 10. 2021 zahajujeme Doplňující didaktické studium anglického jazyka – 67 VH.

Kurz je určen  pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1  SERR a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.

Studium bude probíhat vždy v pátek odpoledne a v sobotu.

Těšit se můžete na zkušené a kreativní lektory: Mgr. Petru Lexovou, Mgr. Petru Trunkátovou a Mgr. Davida Merthu.

Více informací k termínům, obsahu a možnost přihlášení naleznete zde. 

Vzdělávací program pro učitele MŠ a vychovatele ŠD

I v tomto školním roce připravujeme pro pedagogy MŠ a vychovatele ŠD vzdělávací program spojený s relaxací. 

Na pobytu se vždy věnujeme aktuálním tématům spojeným s výchovu a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, výtvarným a hudebním oblastem,  ale také sami sobě….

Srdečně zveme na jarní termín: 11.3. – 13. 3. 2022, místo bude upřesněno.

Další informace a možnost přihlášení zde.

Těšíme se na vás.

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátorka kurzů DVPP

SBOROVNY

AKCE PRO CELÉ PEDAGOGICKÉ SBORY

Jak zvládat stresové situace u sebe, žáků? Jak navázat s dětmi kontakt po roce v „onlinu“?

Jak zpestřit své hodiny, abychom žáky opět namotivovali k výuce?

Tato a další aktuální témata nabízíme k realizaci pro váš pedagogický sbor.

Medailonky našich oblíbených lektorů zde.

Neváhejte nás kontaktovat a říct si, co byste potřebovali.

Využijte možnost realizace před začátkem nového školního roku.

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A  ŠKOLSKÝCH  ZAŘÍZENÍ

– kvalifikační studium podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 

Právě u nás skončilo akreditované Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. Začínali jsme intenzivní  výukou v  týdnu o prázdninách – 12.7. až 16. 7. 2021 a pokračovali v září. Gratulujeme všem absolventům, kteří ve dnech 24.9 a 25. 9. 2021 úspěšně obhájili svou závěrečnou práci a přejeme hodně štěstí při výkonu funkce ředitele školy. 

Další běh studia připravujeme na rok 2022 v období od 11. 7. 2022  do 23. 9. 2022, možnost přihlášení zde.

Garant studia: Mgr. Monika Slobodníková, slobodnikova@hello.cz

Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ a ZŠ

Zahájení posunuto na leden 2022. 

Od ledna 2022 plánujeme další běh 60 VH  studia k primární logopedické prevenci  s lektorkami Mgr. Helenou Gilarovou a Mgr. Lucií Ševčíkovou.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu ŠVP věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

Výuka bude probíhat každou druhou sobotu.

Více informací, termíny a možnost přihlášení naleznete zde.

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků ZŠ 

I v tomto školním roce připravujeme pobytovou akci pro vedoucí pedagogické pracovníky ZŠ v některém s příjemných hotelů, s možností wellness,  v Moravskoslezském kraji.

Pokud potřebujete sdílet, při své náročné funkci manažera, personalisty a pedagoga v jednom, své zkušenosti, je akce určena právě vám.

Termín: 9. – 10.6 .2022

Další informace zde.

Mgr. Monika Slobodníková, slobodnikova@hello.cz, 608 158 020