Osobnostní rozvoj pedagogů MŠ a vychovatelů ŠD – nerealizováno, bude náhradní termín. 

Srdečně vás zveme na již tradiční pobyt, kde se budeme věnovat tématům spojeným s výchovou a vzděláváním dětí v MŠ a ŠD, ale také sami sobě….

Budeme se zabývat pedagogickou diagnostikou, kreativním tvořením, psychohygienou a relaxací.

Těšíme se na vás v hotelu Odra na Ostravici ve dnech 13.3. – 15.3. 2020.  (bude stanoven náhradní termín)

Pozvánku s informacemi naleznete zde. 

Možnost přihlášení zde.

Semináře DVPP se v tomto týdnu nekonají. 

Vzhledem k nařízení vlády se semináře DVPP naplánované na týden od 23.3. do 27.3. 2020  na JŠ Hello v Ostravě  nekonají. Přihlášky zůstávají v platnosti a přihlášení účastníci budou informováni o náhradních termínech.

Děkujeme za pochopení a budeme s vámi v kontaktu

Mgr. Monika Slobodníková, koordinátor DVPP

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků ZŠ

Pobytová akce v Hotelu Prosper na Čeladné, ve dnech 11. -12.6. 2020 je zaměřena na zvýšení profesních kompetencí ředitelů škol, rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Pozornost bude věnována komunikaci, dovednostem zvládat konfliktní situace s kolegy, rodiči, žáky..

Součástí budou také techniky práce se stresem, psychohygiena.

Lektorský tým: Mgr. Dana Forýtková a Mgr. Monika Fojtáchová

Pozvánka ke kurzu zde. 

Možnost přihlášení zde.