Didaktické studium AJ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na podzim 2021 opět připravujeme Didaktické studium anglického jazyka. 

Studium doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je určen  pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.

Studium obsahuje také 7 VH náslechů v hodinách a vypracování vlastní závěreční práce – příprava na vyučovací hodinu.

Modul č. 1: 15 VH – Mgr. Petra Lexová, termín 22 a 23. 10.  2021

Výuka slovní zásoby s rozlišením pro různé cílové skupiny žáků

Výuka gramatiky s rozlišením pro různé cílové skupiny žáků

Výuka poslechu s porozumění pro různé cílové skupiny žáků

Výuka mluvení pro různé cílové skupiny žáků

Výuka čtení s rozlišením pro různé cílové skupiny žáků

Výuka psaní s rozlišením pro různé cílové skupiny žáků

Modul č. 2: 15 VH – Mgr. Petra Lexová, termín 5. a 6.11. 2021

Plánování hodiny

Učební styly, specifika výuky jednotlivých věk. skupin

Fonetika a výslovnost

Žáci se speciálními  vzdělávacími potřebami – individuální přístup

Testování, zkoušení, hodnocení žáků.

 Modul č. 3: 15 VH – Mgr. David Mertha, termín 19. a 20.11. 2021

ICT ve výuce  – jak na tvorbu vzdělávacích videí – počítačové programy a aplikace pro tvorbu videí, zdroje hudby, online nástroje pro zatraktivnění výuky

Angličtina hrou – Internetové zdroje, uplatnění YouTube a další nástrojů v poslechových cvičeních, konverzační hry a aktivity

 Modul č. 4: 15 VH – Mgr. Petra Trunkátová, termín bude upřesněn

Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů  – 1. i 2. st.

Portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.